ภาพก่อน-หลัง ของPang Pang

PangPang
ก่อน & หลัง

ผลลัพธ์และความพึงพอใจที่พิสูจน์ด้วยเทคนิคการร้อยไหม

ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Pang Pangคลินิกให้อะไรที่แตกต่าง

ภาพก่อน-หลัง ของPang Pang

PangPang 

ก่อน & หลัง

ผลลัพธ์และความพึงพอใจที่พิสูจน์ด้วยเทคนิคการร้อยไหม

ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Pang Pangคลินิกให้อะไรที่แตกต่าง

 เวลาตรวจโรค

วันธรรมดา 09:00-18:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-15:00 น.

(เวลาอาหารกลางวัน 13:00-14:00 น.)

 ติดต่อเรา

LINE ID : 

@pangpang.th

บัญชีทางการของ SNS


ที่อยู่อาศัย

ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)


หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 272-33-01223


PangPangClinic. All Rights Reserved.

 เวลาตรวจโรค

วันธรรมดา 09:00-18:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-15:00 น.

(เวลาอาหารกลางวัน 13:00-14:00 น.)

 ติดต่อเรา

LINE ID: @pangpang.th


 บัญชีทางการของ SNS

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย: ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)


ที่อยู่อาศัย: ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 272-33-01223

PangPangClinic. All Rights Reserved.