แนะนำทีมแพทย์

Doctors

Overview

ความสามารถและระบบทั้งหมด

ขอแนะนำPang Pang คลินิกที่มุ่งเน้นการร้อยไหมยกกระชับโดยเฉพาะ

คลินิกPang Pang สาขาคังนัม


ซอ คัง ยอล  
ผู้อำนวยการ ㅣแพทย์เฉพาะทาง

KANG-YEOL SUH


- สมาชิกสามัญของสมาคมวิจัย Korean Academy of Facelift & Contouring


- สมาชิกสามัญของ Korea Filler Education andResearch Academy


- สมาชิกตลอดชีวิตของ Korean Association of Laser, Dermatology and Trichology


- สมาชิกสามัญแพทย์ศาสตร์ของ Korean Aesthetic Surgery & Laser Society


- สมาชิกตลอดชีวิตของ Korean academy of Obesity and Aesthetic Treatment

คลินิกPang Pang สาขาคังนัม


อิม จี ยอน  

ผู้อำนวยการ ㅣแพทยศาสตรบัณฑิต

JEE-YOUN LIM


- สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโครยอ


- สำเร็จการศึกษา ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโครยอ


- สำเร็จการศึกษา ระดับแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิ  สาขาการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโครยอ


- สมาชิกของสมาคมวิจัย Korean Academy of Facelift & Contouring


- สมาชิกของ Korea Filler Education andResearch Academy


- สมาชิกของ Korean Association of Laser, Dermatology and Trichology


- สมาชิกของ Korean academy of Obesity and Aesthetic Treatment

คลินิกPang Pang สาขาคังนัม


ซอ คัง ยอล   
ผู้อำนวยการ  ㅣแพทย์เฉพาะทาง 

KANG-YEOL SUH- สมาชิกสามัญของสมาคมวิจัย Korean Academy of Facelift & Contouring

- สมาชิกสามัญของ Korea Filler Education andResearch Academy

- สมาชิกตลอดชีวิตของ Korean Association of Laser, Dermatology and Trichology

- สมาชิกสามัญแพทย์ศาสตร์ของ Korean Aesthetic Surgery & Laser Society

- สมาชิกตลอดชีวิตของ Korean academy of Obesity and Aesthetic Treatment เวลาตรวจโรค

วันธรรมดา 09:00-18:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-15:00 น.

(เวลาอาหารกลางวัน 13:00-14:00 น.)

 ติดต่อเรา

LINE ID : 

@pangpang.th

บัญชีทางการของ SNS


ที่อยู่อาศัย

ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)


หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 272-33-01223


PangPangClinic. All Rights Reserved.

 เวลาตรวจโรค

วันธรรมดา 09:00-18:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-15:00 น.

(เวลาอาหารกลางวัน 13:00-14:00 น.)

 ติดต่อเรา

LINE ID: @pangpang.th


 บัญชีทางการของ SNS

ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัย: ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)


ที่อยู่อาศัย: ชั้น 421 ถนนกังนัม เขตซอโช กรุงโซล (อาคารซัมยอง)

หมายเลขทะเบียนผู้ประกอบการ 272-33-01223

PangPangClinic. All Rights Reserved.